मिति २०७६.१०.१४ देखि २०७६.१०.२२ सम्म विभागको तालिम हलमा संचालन हुने स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीका लागि संस्थागत विकास तालिम उद्घाटन